Persondataforordningen

Persondatapolitik for it-forum
It-forum er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af it-forum og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved it-forums behandling af dine personoplysninger. It-forum behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til it-forum deles med webbureauet Itide A/S, der er databehandler og som vi har indgået databehandleraftale med.

1. Hvornår indsamler og anvender it-forum dine personoplysninger
It-forum indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
1. Når du indmelder dig som medlem af it-forum eller udøver medlemsaktiviteter.
2. Når du tilmelder dig som medlem af it-forum til et af vores arrangementer.
3. Når du tilmelder dig som gæst til et af vores arrangementer.
4. Når du tilmelder dig til vores mailingliste.
5. Når du ønsker at gøre brug af it-forum på anden vis, indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere din virksomheds/din arbejdsplads’ medlemskab og/eller din brug af it-forum, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til- og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem Itide/Ajour CMS-platformen. I denne forbindelse indsamler vi alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til it-forum.

2. Hvornår videregiver it-forum dine personoplysninger
It-forum kan i visse tilfælde videregive dine personoplysninger. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

• Leverandører it-forum samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller dit brug af it-forum - for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud)
• Øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af it-forum, herunder Itide A/S.
• Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos it-forum.

3. Hvordan beskytter it-forum dine personoplysninger
It-forum har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. It-forums sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og it-forum kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå it-forums sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som it-forum behandler om dig, kan du rette henvendelse til info@itforum.dk eller telefonnummer 2276 4421.
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger it-forum behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode it-forum om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos it-forum er betinget af, at du afgiver og opdaterer de påkrævede oplysninger i it-forums indmeldelsesblanket. Disse oplysninger er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at personoplysninger om dig slettes. I så fald, kan it-forum ikke tilbyde dig de services, som vi tilbyder gennem nyhedsbreve mv.

5. Hvor længe opbevarer it-forum dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos it-forum gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af it-forum), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig (it-forum) og databehandler (Itide) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når it-forum ændrer denne persondatapolitik
It-forum opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre dig så godt som muligt i henhold gældende lovgivning om persondata. Dette medfører, at it-forum løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver it-forum dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte it-forum på info@itforum.dk.

7. Henvendelser og spørgsmål
Du skal være velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:It-forum, Aabogade 15, 8200 Aarhus N, info@itforum.dk, tlf. 2276 4421.

E-mail
Kodeord

Wick Kommunkation it-forum it-forum

Når du besøger itforum.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på itforum.dk her

OK