Stort projekt om Industri 4.0 søsættes i september

14-09-2016

"Industri 4.0: Fra vision til innovativ løsning" er et større projekt, der gennemføres i 2016-17 med støtte fra Industriens Fond. Projektet er blandt andet bygget op omkring en tværfaglig seminarrække, ekspertbistand i mindre grupper og en række IoT-arrangementer, der tilsammen har til formål at fremme brugen af ny teknologi og dermed øge danske virksomheders konkurrenceevne.

Formålet med projektet er:
- At øge danske virksomheders konkurrenceevne
- At få visionerne om Industri 4.0 ned på jorden
- At fremme brug af ny teknologi – digitalisering, automation og robotter – til optimering og innovation
- At fremme IoT (Internet of Things)
- At kombinere teknologi, forretningsforståelse og design.

Der lægges vægt på en tværfaglig tilgang, hvorfor projektet henvender sig til personer med både teknisk og/eller forretningsmæssig baggrund. Det vil derfor være en god idé at inddrage 2 personer fra hver virksomhed – én med hver sin baggrund.


Projektet sparkes i gang med to kickoff-arrangementer i hver sin ende af landet:
21. September kl. 9.30 – 16 i Aarhus (Incuba)
22. September kl. 9.30 – 16 i Ballerup (WTC)


Projektet er bygget op om følgende aktiviteter:
1. En tværfaglig seminarrække om industri 4.0 emner
2. Ekspertbistand til open innovation i 4-mands business- & use-case grupper
3. Afholdelse af IoT open innovation netværksaktiviteter i Øst og Vest
4. Formidling af viden og resultater


Tværfaglig seminar-række:

Der vil blive gennemført seminarer/workshops i henholdsvis Aarhus og Ballerup om følgende emner:

Innovativt design og nye forretningsmodeller
- 21. september (Aarhus) og 22. september med Jan Damsgaard og Troels Seidenfaden

Innovationsværktøjer: Fra idé til konkret projekt, modellering og simulering
- 24. oktober (Ballerup) og 25. oktober (Aarhus) med Jan Madsen og Morten Wagner

Wireless platforme - muligheder og design - fra LORA til 5G
- Januar 2017 med Preben Mogensen og Jens Chr. Lindof

IoT-design, herunder indtænkning af sikkerhed
- Marts/april 2017 med Nicola Dragoni og Kurt Godsk .


Open innovation i mindre grupper:
De deltagende virksomheder samles i mindre grupper, der samarbejder om innovative business- & use-cases og udvikler løsninger sammen. Grupperne coaches af eksperter fra projektets partnere.

Mange udviklingsforløb har generiske elementer, der går på tværs af virksomheder. I forbindelse med seminarrækken identificeres fælles udfordringer, således at der kan sammensættes 4-mands grupper fra 2-4 virksomheder. Hver gruppe går sammen om udvikling af fælles løsninger (open innovation). Idéen er, at de deltagende virksomheder gennem 24 - 48 timer, fordelt over nogle dage eller uger, i et sammenhængende forløb arbejder sammen om at opnå et resultat. Hermed forkortes den samlede udviklingstid, ligesom de involverede virksomheder kan trække på mangfoldigheden i hinandens kompetencer og domæneindsigt.

Der etableres 8 - 12 grupper med hver 4 virksomhedsdeltagere samt 1-2 faglige eksperter fra partnerkredsen, der optræder som coaches. Der lægges vægt på, at coachene netop tilfører de fagligheder, der er nødvendige for et godt resultat af den enkelte gruppes arbejde, herunder forretningsforståelse, design, nye forretningsmodeller etc.

Der sigtes mod, at hver gruppe skaber et løft i en markant delproces i de deltagende virksomheder, det være sig salg, udvikling, produktion, logistik eller ressourcestyring.
Projektet vil skabe mindst 10 nye produkter og/eller services, baseret på IoT og digitalisering.


Netværksmøder og formidling:
Som led i projektet afholdes IoT open innovation-netværksmøder mellem de deltagende virksomheder samt andre interesserede, således at gejsten holdes oppe hos deltagerne, og at aktiviteten kan fortsætte efter projektets afslutning – og udvides til at omfatte flere virksomheder.

Endvidere er det et formål med projektet at nå ud til en bredere kreds af virksomheder, så erfaringerne fra de involverede virksomheder formidles til mindst 100 øvrige virksomheder.

Endelig tilstræber projektet at styrke samarbejdet mellem virksomheder og universitetsverdenen ved at de ovenfor nævnte business & use-cases indgår som cases i undervisning henholdsvis efteruddannelsesforløb på universiteterne.

Del denne nyhed


E-mail
KodeordWick Kommunkation it-forum it-forum

Når du besøger itforum.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på itforum.dk her

OK