Master i it: It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

03-07-2019

Sidder du i en SMV, og har brug for en dybere viden om, hvordan du kan anvende it-systemer til at optimere jeres forretningsprocesser? Hvis ja, kunne det aktuelle masterfag ”It og forretningsudvikling i SMVer” måske være noget for dig. Faget foregår på deltid og udbydes på Masteruddannelsen i it. Start: 6. september.

Tilmeld dig her.

Mange små og mellemstore virksomheder har et stort, uudnyttet potentiale for at anvende it-systemer til at optimere deres forretningsprocesser og på den måde enten effektivisere eller øge aktiviteten. Med udgangspunkt i en grundig analyse af processer, behov og systemkrav og efterfølgende vel tilrettelagt og gennemført implementering kan en relativt lille it-investering give store gevinster og være med til at skabe forretningsudvikling og innovation i virksomheden.

Målgruppe:
Personer, der arbejder med it og forretningsudvikling eller ændringsprocesser for eller i små og mellemstore virksomheder.
Fagpakken er målrettet både leverandører og personer, der arbejder internt med udfordringerne.

Undervisningsform:
Undervisningen vil bestå af en kombination af gennemgang af teori og værktøjer samt diskussioner og erfaringsudvekslinger.
Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Indhold:
Deltagerne opnår gennem fagpakken teoretisk og anvendelsesorienteret viden om, hvordan der kan skabes forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder ved brug af it-systemer. Deltagerne får:

 • Viden om forretningsmodeller for små og mellemstore virksomheder
 • Indsigt i små og mellemstore virksomheders særlige karakteristika set i forhold til iværksættervirksomheder og store virksomheder
 • Viden om små og mellemstore virksomheders rolle og funktion i globale forsyningskæder og produktionsnetværk
 • Kendskab til fremgangsmåder med kortlægning af forretningsprocesser og systemanalyser
 • Viden om succeskriterier og barrierer for it-implementering i små og mellemstore virksomheder
 • Viden om organisatoriske krav til it-implementering, fastholdelse og sikring af return on investment gennem brug af it-systemer
 • Konkret erfaring med it-implementering
Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag på hver 5 ETCS. De to første fag skaber det teoretiske fundament for fagpakkens samlede tema. Det tredje fag afvikles sideløbende med de første fag, og deltagerne gennemfører her et projekt, der giver en praktisk afprøvning af indholdet fra de to første fag i egen organisation.

Enkeltfag:
 • Proces- og systemanalyse i små og mellemstore virksomheder
 • Ledelse af systemimplementering i små og mellemstore virksomheder
 • Systemimplementering i små og mellemstore virksomheder i praksis

Udbytte:
Det er målet, at deltageren gennem fagpakken opnår kendskab til de specielle udfordringer, der er forbundet med implementering af it i små og mellemstore virksomheder. Deltageren skal opnå evne til at se virksomheden i et helhedsperspektiv og blive i stand til at analysere sig frem til, hvor it med fordel kan anvendes for at udvikle forretningen i et værdikædeperspektiv.
Deltagerne lærer at gennemføre forandringsprocesser i virksomheder i overensstemmelse med den forretningssituation, som de befinder sig i. De skal opnå viden om, hvorledes potentialer i små og mellemstore virksomheder kan udnyttes.
I faget arbejdes der med forretningsprocesser fra egen organisation, som også kan involvere integration med leverandører eller kunder. Det er målet at bidrage med viden til, hvordan danske små og mellemstore virksomheder kan anvende it-systemer til at blive mere effektive og innovative, så de bedre kan opfylde rollen som partner i globale produktionsnetværk.
Undervisningen anlægger et fagligt og for små og mellemstore virksomheder anvendelsesorienteret procesperspektiv, der går på tværs af teoridannelser om bl.a.
 • små og mellemstore virksomheder
 • forretningsprocesser
 • strategi
 • forretningsmodeller
 • implementeringsstrategier
 • forandringsledelse

Gennem fagpakken opnår deltagerne faglige kompetencer til at:
 • beskrive, analysere og vurdere nuværende forretningsprocesser i små og mellemstore virksomheder med anvendelse af relevante teorier og metoder
 • analysere og vurdere, hvorledes små og mellemstore virksomheder kan forretningsudvikle gennem redesign af forretningsprocesser med anvendelse af relevante teorier og metoder,
 • vurdere relevansen af og anvende relevante teorier og metoder, der knytter sig til ”it og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder”
 • diskutere og vurdere betydningen af it for forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder,
 • kommunikere om informationsteknologiske problemstillinger med såvel specialister som brugere og beslutningstagere
 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til udvikling eller implementering af it i små og mellemstore virksomheder

Gennem fagpakken opnår deltagerne følgende konkrete færdigheder:
 • Evne til at beskrive, analysere, behovsafdække og fastsætte systemkrav for at udnytte potentialet i udvikling af små og mellemstore virksomheders forretning.
 • Evne til at forretningsudvikle sammen med eksterne leverandører, videninstitutioner og evt. studerende.
 • Evne til at lede et it-implementeringsforløb i små og mellemstore virksomheder herunder ledelse af samspil med virksomhedens interessenter.

Adgangskrav:
 • Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.
 • Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.
 • Optagelse på tredje enkeltfag: ”Systemimplementering i små og mellemstore virksomheder i praksis” forudsætter deltagelse i de to øvrige enkeltfag.

Ønskelige forudsætninger:
 • Praktisk kendskab til forretningsprocesser.
 • Deltagerne skal kunne tilegne sig viden gennem engelsksproget litteratur.

Læs mere og tilmeld dig her

Del denne nyhed


 

Du skal være logget ind for at deltage i debatten Klik her for at logge ind
 
E-mail
KodeordWick Kommunkation it-forum it-forum

Når du besøger itforum.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på itforum.dk her

OK